311900001 Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym na terenie Oddziału KWK „Rydułtowy I” w 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zabezpieczeniu obiektów na powierzchni w zakresie przeciwpożarowym.  Zawarcie umowy dotyczącej w/w usługi jest konieczna celem zapewnienia ciągłości przeprowadzania kontroli, przestrzegania przepisów i instrukcji oraz ochrony budynków i obiektów budowlanych na powierzchni w  SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” w 2019 r.

Link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaInny
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 17.01.2019
    • Godzina składania ofert 06:00

Informacje

Rejestr zmian