Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.07.2017 CZOK/11A/17 Dostawa lutni elastycznych na Pompownię Pstrowski Szczegóły
Akty prawne 29.06.2017 SRK/TZ/KWK-2265-05/17 Likwidacja pozostałości infrastruktury technicznej Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-05/17 Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt. Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 CZOK/25/17 Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Cz. I-III Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-12A/17 Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: X-am 5000/5600, Pac 5500 – O2 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-02A/17 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-03/17 Dostawa lamp górniczych oraz ładownic Szczegóły