Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.05.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-14/18 Dostawa noszy dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 17.05.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-08/18-Analiza stanu Zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach dołowych SRK S.A. Oddz. KWK „PokójI” Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-17/18 Wyk.projektu bud.zabudowy kabli w szybie Staszic Szczegóły
Akty prawne 04.05.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-13/18-„Dostawa dźwigarów szybowych do szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-18/18-„Dostawa śrub i nakrętek ”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-07/18-Modernizację 2 szt. pól pomiarowych w rozdzielni 6 kV R-1 dla SRK S.A. Oddz. KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-18/18-Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wycena dot.wymiany części infrastruktury sieci LAN…… Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 SRK/NZ/KAK C – 2265 – 12/18 – Dostawa urządzeń małej mechanizacji dla SRK S.A. Oddz. KWK ‚Centrum” 4 części Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-11/18-Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej….dla SRK S.A. Oddz. KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 SRK/NZ/KWK B – 2265-04/18-Wymiana rurociągu p.poż. Ø 159 od poz.360 do poz.512m w szybie Andrzej III dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły