Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK ‚Makoszowy” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej Szczegóły
Akty prawne 05.01.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-13A/17/18 Usłułgi zimowego utrzymania dróg, chodników,placów i parkingów w 2018r na terenie SRK S.A. Oddz. KWK Krupiński w Suszcu Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 SRK/NZ/KWK K-J-2265-05/17/18- Ochrona terenów,obiektów i mienia Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 SRK/NZ/KWK K-2265-13/17/18 Usł. zimowego utrzymania kopalnianych terenów Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 SRK/NZ/BZ-2265-39A/17- Dostawa sprzętu komputerowego do bieżącej obsługi SRK S.A. w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 SRK/NZ/BZ/- 2265-39/17- Dostawa sprzętu komputerowego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 SRK/NZ/KWK BD – 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 KWK C/26/17/18- Dostawa środków indywidualnych Szczegóły