Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.03.2018 SRK/NZ/KWK J-M-2265-04/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK „Jas-Mos” na 2018r Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 SRK/TZ/KWK P-2265-03/18 – „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 SRK NZ KWK P 2265 03 18 Świadczenie usług prania…… Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-10/18-Wyk. kontroli stanu obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddz.KWK Makoszowy Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-01/18- Wywóz nieczystości komunalnych dla CZOK na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 SRK/NZ/KWK J-M-2265-01/18- Wymiana 2 lin nośnych fi 46 w górniczym wyciągu szybowym szybu JAS IV Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK ‚Makoszowy” w 2018r. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej Szczegóły