Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2018 KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 CZOK/06/18 Dostawa armatury… Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 KWK C/10/18 – Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”… Części I – V Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 CZOK/05/18 Roboty budowlane… Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 CZOK/04/18 Likwidacja obiektów budowlanych …. Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 KWK C/08/18 Roboty szybowe ….. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 KWK C/03A/18 Roboty górnicze …. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 KWK C/04/18 Budowa nowej rozdzielni 6kV… Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 KWK C/03/18 Roboty górnicze …. Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 KWK M/01/18 „Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej Szczegóły