Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.02.2018 KWK C/03/18 Roboty górnicze …. Szczegóły
Akty prawne 12.02.2018 KWK M/01/18 „Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 KWK BD/02/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych ….” Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników….. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 KWK K/21/17/18 Badania okresowe elementów urządzeń… Szczegóły
Akty prawne 02.01.2018 KWK M/12/17/18 Dostawa sprężonego powietrza (…) Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych….. Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych… Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 BZ/05/17/18 Usługi pocztowe…. Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 CZOK/52/17/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych…. w 2018roku.. Szczegóły