Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.01.2017 KWK C/01/17/N Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017r. Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 KWK C/29/16/17/N „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-77/16/17 „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-44/16 „Regeneracja oleju transformatorowego … Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. Szczegóły
Akty prawne 31.10.2016 KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.” Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-33A/16 „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Szczegóły
Akty prawne 21.10.2016 KWK BD/24/16/17/N Utrzymanie budynku lampowni (stacja ratownictwa górniczego, maskowni, dyspozytorni) w tym świadczenie usług obsługi lampowni: Szczegóły
Akty prawne 17.10.2016 KWK MY/06/16/17/N Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 22.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-33/16 „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Szczegóły