Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.07.2017 KWK BD/15/17/18 Zabezpieczenie antykorozyjne wieży wyciągowej szybu II …. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych… Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-07/17 „Dostawa środków ochrony indywidualnej Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-08/17 „Dostawa produktu ubocznego o właściwościach popiołu Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-18/17 Dostawa sprzetu kontrolno pomiarowego ….. Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 CZOK/27/17 „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-03/17 „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody…” Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 KWK C/21/17 „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania….. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK C/15/17 „Dostawa nahełmowych lamp górniczych wraz ze stanowiskiem do ładowania i komputerowym systemem nadzoru dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum”. Szczegóły