Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2017 AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych….. Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych… Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 BZ/05/17/18 Usługi pocztowe…. Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 CZOK/52/17/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych…. w 2018roku.. Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 CZOK/54/17 Dostawa pomp 3 cześci Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-53/17 Roboty elektryczne Część I …… i Część II ……….. Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 CZOK/50/17 Likwidacja budynku rozdzielni głównej… Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych…. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego …. Szczegóły