Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.10.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego …. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-18/17 „Sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu pn.: „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudowa napowietrznej linii 110 kV w zakresie podwyższenia terenu wokół słupa 29” umożliwiającej złożenie wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na budowę Nr 104/416 wydanego przez Wojewodę Śląskiego dnia 24 sierpnia 2016r..” Szczegóły
Akty prawne 29.08.2017 CZOK/42/17 Roboty elektryczne dla SRK S.A. dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 28.08.2017 CZOK/39/17 Roboty elektryczne w SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi: Część I – Remont kapitalny rozruszników elektrolitycznych: Zadanie 1: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Jan Kanty”, Zadanie 2: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Szombierki” Część II – Remont transformatora 110/6kV część II Część III – Remont przetwornicy dwumaszynowej zasilającej maszynę wyciągową szybu Jan III” Część IV – Wymiana baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV R-691 na poz. 690m. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 KWK BD/19/17 Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,,, Szczegóły
Akty prawne 09.08.2017 CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych… Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 SRK/TZ/KWK M – 2265-09/17 .: „Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu.” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-44A/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 KWK K-J/03/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego…. Szczegóły