Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 KWK A/08/17 Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego… Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-42/17 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci….. Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 SRK/TZ/BZ-2265-18/17 Dostawa kalendarzy na 2018 rok dla…… Szczegóły
Akty prawne 01.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-34/17 Projekt wymiany rurociągów tłocznych…… Szczegóły
Akty prawne 13.07.2017 KWK MY/03A/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie „Wschodnim II”…… Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-23/17 Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej……… Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem… Szczegóły