Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.11.2018 CZOK/41/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych… Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 KWK P/06/18/19 Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich…. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 KWK M/13/18 Wykonanie badania stanu technicznego…… Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 KWK B/08/18/19 Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych…… Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 AZM/10A/18 Część I: Remont dachów….. Część II Remont dachów Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 CZOK/11A/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów…… Szczegóły
Akty prawne 24.08.2018 KWK K/18/18 Rozbiórka 7 obiektów budowlanych….. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 KWK P/05/18 Dostawa 4 nowych lin wyciągowych nośnych Ø42 o długości 950 każda z pełną dokumentacją przeznaczonych do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym… Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 KWK K/15/18/19 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie….. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 KWK B/07/18 Likwidacja budynku przygotowania podsadzki…. Szczegóły