Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2018 KWK K/05/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych….. Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 BZ/01/18 Wycena składników majątku…… Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych…… Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 KWK B/08/17/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów,napraw…… Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 KWK C/36/17/18 Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką……. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 KWK K/18/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej…. Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 KWK A/08/17 Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego… Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. Szczegóły