Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.09.2018 AZM/10A/18 Część I: Remont dachów….. Część II Remont dachów Szczegóły
Akty prawne 28.08.2018 CZOK/11A/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów…… Szczegóły
Akty prawne 24.08.2018 KWK K/18/18 Rozbiórka 7 obiektów budowlanych….. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 KWK P/05/18 Dostawa 4 nowych lin wyciągowych nośnych Ø42 o długości 950 każda z pełną dokumentacją przeznaczonych do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym… Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 KWK K/15/18/19 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie….. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 KWK B/07/18 Likwidacja budynku przygotowania podsadzki…. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 AZM/11/18 Część I: Remont dachu….Część II: Remont dachu…, Część III: Remont dachu…, Część IV: Remont dachu…, Część V:Remont dachu…, Część VI: Remont dachu.. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 AZM/10/18 Część I: Remont dachów……..Część II Remont dachów……. Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 AZM/08/18 Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów….Część II – Remont chodników…. Szczegóły
Akty prawne 15.06.2018 KWK MY/03/18 Wykonanie prac związanych z likwidacją………. Szczegóły