Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.01.2018 KWK C/36/17/18 Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką……. Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 KWK K/18/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej…. Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. Szczegóły
Akty prawne 20.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 KWK A/08/17 Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego… Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-42/17 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci….. Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 SRK/TZ/BZ-2265-18/17 Dostawa kalendarzy na 2018 rok dla…… Szczegóły
Akty prawne 01.08.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-34/17 Projekt wymiany rurociągów tłocznych…… Szczegóły
Akty prawne 13.07.2017 KWK MY/03A/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie „Wschodnim II”…… Szczegóły