Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.04.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-14/18 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-15/18 Opracowanie „Projektu akustycznego wykonania … Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe… Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 SRK/NZ/KWK-2265-2/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA według części: Część I – Wola, Część II – Czechowice – Dziedzice; Część III – Lędziny; Część IV – Bieruń; Część V – Jaworzno, Część VI – Gliwice; Część VII – Zabrze i Ruda Śląska; Część VIII – Bytom; Część IX – Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz Radlin Szczegóły
Akty prawne 21.02.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-9/18 Analiza zmian w sieci wentylacyjnej wraz z opracowaniem i aktualizacją modelu matematycznego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2018 roku. Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-02/18 „Wykonanie i wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 zabudowanego w rejonie podszybia poz. 600 w szybu Wanda Oddziału KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-18/17/18 „Świadczenie usług serwisowych i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej produkcji DGT Gdańsk dla potrzeb SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-33/17/18 „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły