Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.03.2018 KWK A/01/18 Likwidacja 18 obiektów budowlanych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … Szczegóły
Akty prawne 19.02.2018 KWK M/02/18 Wyznaczenie obszarów na OG Makoszowy II… Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 KWK K/03/18 Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 CZOK/57/17/18 Wykonanie badawczego otworu … Szczegóły
Akty prawne 24.01.2018 KWK J-M/04/18 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Akty prawne 11.01.2018 KWK K-J/01/18 Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 KWK B/07/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych oraz elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”, część mechaniczna i elektryczna w roku 2018. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim… Szczegóły