Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.08.2018 KWK/06/18 Budowa gazowej kotłowni grzewczej… Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 CZOK/25A/18 Naprawa obmurza… Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 CZOK/32/18 Dostawa liny wyciągowej …. Szczegóły
Akty prawne 16.07.2018 KWK J-M/12A/18 Remont kapitalny wentylatora …. Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 KWK J-M/15/18 Dostawa pomp… Szczegóły
Akty prawne 23.06.2018 BZ/ZC/03A/18 Dostawa wody… Szczegóły
Akty prawne 23.06.2018 BZ/ZC/03/18 Dostawa wody… Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 KWK C/02A/18 Remont dachu budynku Dyrekcji Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 CZOK/25/18 Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 KWK J-M/12/18 Remont kapitalny wentylatora… Szczegóły