Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2019 ZP-BZ-0005/19 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 ZP-S-0005/19 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem, stacji wentylatorów oraz pompowni odwadniania kopalni”, ul. Kalinowa 12, 41–707 Ruda Śląska”. Szczegóły
Akty prawne 29.03.2019 ZP-K-0003/19 „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 ZP-K-0002/19 Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2019 ZP-S-0004/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i remontów systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej DGT Milenium wraz z urządzeniami towarzyszącymi, systemów łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, stojaków separacji iskrobezpiecznej wraz z urządzeniami końcowymi dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 i 2020 roku.” Szczegóły
Akty prawne 14.02.2019 ZP-C-0003/19 „ Roboty szybowe – wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 08.02.2019 KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 ZP-WII-0002/19 „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi” Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 ZP-K-0001/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2018 KWK S/14/18/19 Obsługa Placów Składowych … Szczegóły