Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.05.2019 R-S-0010/19 – Przeglądy i serwis zasilania awaryjnego wraz z zasilaniem gwarantowanym systemów centrali telefonicznej i dyspozytora ruchu dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK ,,Śląsk” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 R-PI-0009/19 – Świadczenia usług w zakresie utrzymania dróg, placów, chodników oraz terenów zielonych…” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 R-CZOK-0018/19 – „Dostawa szczotek elektrycznych” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 R-BD -0008/19 – „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 R-JM -0007/19 – ” Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych…” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 R-PI-0008/19 – „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybu „Julian I” wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich” Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 R-CZOK-0008/19 – Część I: „Dostawa prowadników drewnianych” – Pompownia „Siemianowice”, Część II: „Dostawa drewna kopalnianego”, Część III: „Dostawa wyrobów drewnianych” Część IV: „Dostawa drewna do klinów” – Pompownie „Głębinowe dla SRK S.A Oddział w Czeladzi CZOK Szczegóły
Akty prawne 07.03.2019 R-C-0004/19 – „Wykonanie projektu przebudowy przekopu …dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 01.03.2019 R-W II-0003/19-„Projekt demontażu wyposażenia (maszyny i urządzenia górnicze) nadszybia i sortowni w zespole szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi”. Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 R-PI-0004/19 – „Wykonanie Dokumentacji Hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne… „ Szczegóły