Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.01.2018 SRK/NZ/AZM -2265-12/17/18 – Wykonanie inwentaryzacji budowlanej … Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 – „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód… Szczegóły
Akty prawne 11.01.2018 SRK/NZ/KWK M -2265-31/17/18 – Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku Część I ,II i III Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 SRK/NZ/KWK M -2265-30/17/18 – „Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych …” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów … Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 SRK/TZ/BZ -2265-41/17 – Dostawa oprogramowania komputerowego… Część I – VII Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 CZOK/21A/17 – Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko” Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-52/17 – „Dostawa drewna i tarcicy” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2017 KWK P /05/17 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 CZOK /36/17 – „Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Części I -XI Szczegóły