Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.07.2019 R-BD -0010/19 -1 – „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 R-S -0014/19 – „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK „Śląsk” w 2019r.” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 R-KCL -0015/19 – „Rozbiórka pięciu budynków w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej – Pole Ostropa (dz. nr 263 obręb Ostropa Północ) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” dla SRK S.A w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 R-BD -0010/19 – „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-CZOK -0026/19 – „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-BD -0009/19 – „Dostawa materiałów drewnianych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2019 R-S-0010/19 – Przeglądy i serwis zasilania awaryjnego wraz z zasilaniem gwarantowanym systemów centrali telefonicznej i dyspozytora ruchu dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK ,,Śląsk” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 R-PI-0009/19 – Świadczenia usług w zakresie utrzymania dróg, placów, chodników oraz terenów zielonych…” Szczegóły
Akty prawne 02.05.2019 R-CZOK-0018/19 – „Dostawa szczotek elektrycznych” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 R-BD -0008/19 – „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły