Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2019 R-JM-0005/19 Dostawa kostki betonowej (betonitów prostopadłościennych) klasy B-15 lub B-20 wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 R-WII-0004/19 Dostawa źródeł światła i elementów instalacji elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 R-PI-0006/19 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dla Oddziału SRK SA KWK „Piekary I” Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 R-CZOK-0001/19-1 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 27.02.2019 R-MW-0002/19 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2019 rok dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach Szczegóły
Akty prawne 19.02.2019 R-CZOK-0001/19 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2019 R-K-0001/19 Wymiana tarcz odciążających pomp głównego odwadniania OW 250 B/10 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 R-M-0008/19 „Dostawa części zamiennych do tam wentylacyjnych pneumatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r.” Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 R-S-0003/19 Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 R-JM-0001/19 „Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju Oddział KWK „Jas-Mos” w roku 2019” Szczegóły