Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.04.2018 KWK C/06/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 KWK BD/01/18 „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 14.02.2018 KWK M/14/17/18 „Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 CZOK/49/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Części 1 – 9. Szczegóły
Akty prawne 26.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-47A/17 „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi CZOK Szczegóły
Akty prawne 17.10.2017 KWK K/10/17/18 – Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia … dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Szczegóły
Akty prawne 13.10.2017 KWK BD/20/17 – Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary” : Część I i Część II Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-47/17 – „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 26.08.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-33/17-Część I: i/lub Część II: Wykonanie robót remontowo-budowlanychz tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego … w Bytomiu w budynku mieszkalnym… Szczegóły