Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.10.2017 SRK/TZ/AZM-2265-09/17/18- „Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 KWK J-M/16/17/18- „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos””. Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-15/17- „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3×35+16+3×2,5 lub równoważnego..” Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 KWK MY/07/17- „Dostawa rur stalowych, elementów złącznych i montażowych do awaryjnego odprowadzania wód dołowych do pompowni głównego odwadniania na poz. 665m”. Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-14/17 – „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem” Szczegóły
Akty prawne 25.09.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-13/17- „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II”. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-11/17- Część I: Remont wózków hamulcowych typu WHR-1 produkcji Remasz Część II: Remont i legalizacja przyrządów kontrolno- pomiarowych produkcji firmy „NOVA” Część III: Remont i legalizacja przyrządów kontrolno- pomiarowych oraz przyrządów do obsługi aparatów regeneracyjnych produkcji firmy „FASER” Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-11/17- Wymiana odłączników podstacji GST 110/6 kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-12/17/18- „Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju.” Szczegóły
Akty prawne 31.08.2017 KWK A/07/17/18- Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu „Chrobry II” wraz z wyposażeniem: Etap I – demontaż wyposażenia wieży, Etap II – rozbiórka wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły