Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.02.2019 ZP-M-0009/19: Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 ZP-BD-0001/19: Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 ZP-S-0001/19: Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK „Śląsk” w 2019 r. Część I i II Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 KWK C/28/18/19: „Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu – Miechowicach”. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 KWK K/34/18/19: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 KWK M/20/18/19: „Wykonanie badania stanu technicznego szybu I oraz szybów wentylacyjnych Południowy i Północny dla SRK S.A., Oddział KWK „Makoszowy”. Część I, II i III Szczegóły
Akty prawne 19.11.2018 KWK C/26/18/19: Remont zawieszeń szybowych w 2019 r. Część I i II Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 BZ/06/18 „Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową” Szczegóły