Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.10.2018 Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2018 Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla SRK S.A. Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Postępowanie 2 Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Postępowanie Szczegóły
Artykuł 26.11.2015 KWK R/WR/01/15/16 – Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 10.11.2015 SRK/TZ/KWKM-2265-60/15 – Dostawa klejów poliuretanowych Szczegóły
Akty prawne 10.11.2015 KWKM/40/15/16 – Dostawa siatek okładzinowo zaczepnych Szczegóły
Akty prawne 10.11.2015 KWKKJ/10/15 – Wykonanie trzech korków podsadzkowych Szczegóły
Akty prawne 10.11.2015 KWKC/05/15/16 – Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych Szczegóły
Akty prawne 10.11.2015 KWKM/33/15/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego Szczegóły