Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1A/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-04/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 SRK/NZ/KWK M– 2265 –27/18 Wykonanie usług serwisowych w 2018 roku systemów dyspozytorskich produkcji EMAG Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 SRK/NZ/KWK M– 2265 –19A/18 Wykonywanie napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo-awaryjnego w zakresie cyfrowych aparatów rejestrujących Szczegóły
Akty prawne 22.03.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-21A/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynkach: mieszkalno-gospodarczym oraz stodole Szczegóły
Akty prawne 21.03.2018 SRK/NZ/KWK P– 2265 –06/18 Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody Szczegóły
Akty prawne 19.03.2018 SRK/NZ/KWK J-M– 2265 –05/18 Zakup (dostawa) lutni stalowych oraz kształtek i uszczelek wraz z transportem i rozładunkiem Szczegóły
Akty prawne 15.03.2018 SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 SRK/NZ/KWK M– 2265 –16/18 Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego Szczegóły
Akty prawne 09.03.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-21/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynkach Szczegóły