AZM/10/18 Część I: Remont dachów……..Część II Remont dachów…….

Część I:

Remont dachów na budynkach mieszkalnych w Będzinie przy ul. Joselewicza 10 i ul. Kolejowa 22 oraz w Czeladzi  ul. Poniatowskiego 6 i ul. Reymonta 97 będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Część II:

Remont dachów na budynkach mieszkalnych w Sosnowcu przy ul. Jaśminowej 33, ul. Niepodległości 21, Mikołajczyka 16 będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Wadium: Część I – 3 100,00 zł, Część II – 2 300,00 zł

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.07.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian