AZM/01/16 Część I: Roboty dekarsko blacharskie, wymiana stolarki okiennej, naprawa tynków na cokole elewacji, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 8

Część I: „Roboty dekarsko blacharskie, wymiana stolarki okiennej, naprawa tynków na cokole elewacji, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 8, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

Część II: „Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym usytuowanym w Bytomiu przy ul. Stalmacha 2 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

Część III: „Roboty dekarsko blacharskie, remont dojścia do budynku mieszkalnego usytuowanego w Bytomiu przy ul. Stalmacha 1 będącego wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 06.04.2016
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian