AZM/02/18/19 – „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A….” Część I – II

Część I: „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Sosnowiec (Zasoby byłej KWK Kazimierz Juliusz)”.
Część II: „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Bytomia, Rudy Śląskiej, Zabrza, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic, Gliwic, Lędzin, Radlina, Tenczynka, Trzebini, Czechowic Dziedzic (Zasoby byłej KW)”.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 13.04.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
   2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
   Część II: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian