AZM/06/15 – Część I: Wykonanie prac w zakresie remontu instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, Część II: Roboty dekarsko blacharskie

Część I: „Wykonanie prac w zakresie remontu instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 6 i 6a będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”.
Część II: „Roboty dekarsko blacharskie, w budynkach mieszkalnych usytuowanych w Zabrzu przy ul. Strzelców Bytomskich 34 i ul. Kopalnianej 25 będącymi wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.11.2015
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian