AZM/07/17/18- Część I: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza Część: II: Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Wałbrzych (Boguszów- Gorce, Szczawno-Zdrój Mieroszów) dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych.

Część I:      Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących                  i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również                   z zaleceń kominiarskich w rejonie miast Bytom, Radzionków,  Piekary Śląskie, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza

 Część: II:    Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących                   i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również                   z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Wałbrzych  (Boguszów- Gorce, Szczawno-Zdrój Mieroszów)

dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych.

 

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Część II: 900,00 (słownie: dziewięćset złotych 00/100

2. Termin związania ofertą: 30 dni

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.11.2017
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian