AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych…..

Wywóz nieczystości płynnych z szamb obsługujących budynki mieszkalne będące
w 100% własnością SRK S.A. położonych na terenie:

Część I … miasta Bytomia,

Część II … miasto Ruda Śląska

Część III … miasto Lędziny

Część IV … miasto Radlin,

Część V … miasto Tenczynek,

Część VI … miasto Katowice

Część VII … miasto Czeladź, Sosnowiec, Będzin

Ogłoszenie UZP – 634777-N-2017 z dnia 20.12.2017r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości dla:

Część I  – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część II – 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)

Część III – 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Część IV – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

Część V – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Część VI – 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Część VII – 10 900,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.12.2017
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian