AZM/11/16/17/N Roboty naprawcze budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Staszica 24 wraz z oficyną

 AZM/11/16/17/N

„Roboty naprawcze – ankrowanie, dekarsko blacharskie, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Staszica 24 wraz z oficyną, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

TZO – 30 DNI.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 27.01.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian