„Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II”

Link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
  • Termin składania ofert 24.04.2019
  • Godzina składania ofert 9:00
  • Uwagi Termin realizacji: do 3 dni od daty otrzymania jednostkowego zlecenia w okresie obowiązywania zamówienia do dnia 20.12.2019r
   Osoba do kontaktu:
   Andrzej Golda (32) 707-50-19.
   Adres e-mail:
   agolda@wieczorek.srk.com.pl
Załączniki

Informacje

Rejestr zmian