RO-JM-0028/19 – Badanie wytrzymałości na ściskanie Rc1 i Rc28 spoiwa mineralnego UTEX-WT dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego.

 

Odnośnik do adresu strony internetowej (kliknąć)

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 18.06.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian