BZ/02/18 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część II – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II”

Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych                         oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.:

Część I   – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk”

Część II –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium zakresie:

Części I: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100),

Części II: 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć  tysięcy złotych 00/100),

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.07.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian