BZ/03/18 Dostawa wody mineralnej

Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r.

Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński”

Nr ogłoszenia 568281-N-2018 z dnia 06.06.2018r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

Część II –  900,00 zł ( słownie dziewięćset złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.06.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian