BZ/04/18/19 – Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok

Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł

Termin związania ofertą: 30 dni

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.11.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian