BZ/09/18/19 Wycena składników majątku…..

Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego  i zagospodarowania majątku, w 2019 roku dla części obejmujących:

Część I: powiaty: będziński, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec,

Część II: powiaty: Bytom, Chorzów, Katowice, kłobucki, lubliniecki, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, tarnogórski,

Część III: powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie Zdrój, pszczyński, Tychy, wodzisławski, Żory

Część IV: powiaty: mikołowski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik

Część V: powiaty: Gliwice, gliwicki, Zabrze

Część VI: województwo dolnośląskie

Część VII: województwo małopolskie

Wadium:

Część I – 3 100,00 (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100)

Część II – 3 300,00 (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

Część III – 1 800,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

Część IV  1 900,00 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

Część V – 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Część VI –  500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100)

Część VII – 2 400,00 (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

 

 

 

 

Link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.01.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian