BZ/10/18/19 – Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Znak sprawy: BZ/10/18/19

„Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00zł (słownie: trzydzieści pięć  tysięcy złotych 00/100)

Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2019r. godz. 10:30

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 15.01.2019
    • Godzina składania ofert 10:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian