BZ/01/18 Wycena składników majątku……

Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku w 2018 roku” dla części obejmujących:

Część I – województwo śląskie,

Część II – województwo dolnośląskie,

Część III – województwo małopolskie

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I:  11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

Część II:  300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)

Część III: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 21.03.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian