BZ/06/17/18 – Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r

Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2018r

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 15.12.2017
  • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian