Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.08.2019 R-C-0021/19-1 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część V – Wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji JM Display Część VII – Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 ZP-KCL-0014/19 – „Wykonanie powierzchniowej okrywy izolacyjnej na zapożarowanej części terenu oraz badanie stanu termicznego terenu przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej” Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 R-KCL -0019/19 – „ Uruchomienie dźwigu towarowo–osobowego nr ewidencyjny 3109005530, zainstalowanego w budynku łaźni Etap II w Woli przy ul. Kopalnianej 10” Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 R-CZOK-0037/19Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 R-C-0032/19 Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 R-C-0029/19 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak” oraz wzbudnic tyrystorowych silników napędowych wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Witczak” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 R-C0028/19 „Dostawa monitoringu wizyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 R-C-0030/19 „Dostawa absorbentu sodowo wapniowego i spirytusu do dezynfekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 RO-WII-0033/19 Serwis klimatyzatorów typu split dla Oddziału KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 R-C-0020/19-1Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Szczegóły