Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.08.2019 R-C-0030/19 „Dostawa absorbentu sodowo wapniowego i spirytusu do dezynfekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 RO-WII-0033/19 Serwis klimatyzatorów typu split dla Oddziału KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 R-C-0020/19-1Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 ZP-K-0008/19 „Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK Krupiński” w Suszcu w roku 2020”. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 ZP-BD-0004/19 „Wymiana rurociągu ociekowego …” Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 ZP-S-0009/19 – „Remont wentylatora głównego przewietrzania typu WPG-280/1,4 nr 2 na stacji wentylatorów głównych przy szybie III wraz z przeglądem, naprawą i legalizacją aparatury kontrolno – pomiarowej na stacjach wentylatorów przy szybie III (2 szt.) i IV (3 szt.) dla SRK S.A. KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 ZP-CZOK-0012/19 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń zasilanych na wysokim, średnim i niskim napięciu w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.” Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 R-C-0031/19„Dostawa części eksploatacyjnych do urządzeń służących do podawania środków mineralnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 KWKBD/742/2019 „Zródła światła” zakup komponentów do oświetlenia Oddział SRK S.A. KWK Boże Dary. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 RO-M-0021/19 Legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych oraz podzespołów do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r. Szczegóły