Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.10.2018 SRK/NZ/KWK J-M–2265-21/18/19 Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024 oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg dokumentacji nr EP 7-06-02/S dla szybu Jas IV, a) zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A, b) urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wg dokumentacji nr MWM-01-14 Dod4-UDS dla szybu Jas IV wyciąg pomocniczy awaryjno-rewizyjny, w zakresie: – usuwania usterek i ewentualnych awarii serwisowanych urządzeń w części elektrycznej, – wykonywania prac serwisowych wynikających z dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń oraz obowiązujących przepisów w części elektrycznej i mechanicznej. Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 SRK/NZ/KWK BD–2265–33A/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 SRK/NZ/KWK S–2265–25/18 – „Dostawa materiałów do zabezpieczenia wyrobisk” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 12.10.2018 Dostawa lutni elastycznych tłoczących fi 600 mm dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II (28 szt.). Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 KWK B/12B/18/19 Remont wirnika wentylatora promieniowego …. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 Dostawa ładowarek KLD – 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II – w ilości 20 szt. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 SRK?NZ?KWK C-2265-49/18-Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 SRK/NZ/KWK A-2265-7/18 „Wykonanie ochrony odgromowej – budynek administracji i budynek maszyny wyciągowej „Chrobry I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 Zakup siatek okładzinowych oraz podkładek blaszanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2018 SRK/KWK C-TM/ZO-2265-58/18 Dostawa przepływowych podgrzewaczy wody oraz baterii umywalkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Szczegóły