Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.10.2018 KWKM – Zakup 1000 litrów oleju TU-68 wraz z dostawą Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Dostawa tkanin podsadzkowych oraz wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Wykonanie pomiarów badań elementów wyciągów szybowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II – Sz. Pułaski przedział klatkowy i Sz. Giszowiec. Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2018 SRK/NZ/KWK-2265-12/18/19 „Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód w latach 2019-2021 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2018 KWK C/23/18/19 „Usługi w zakresie transportu krajowego w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: Część I – samochód osobowy, (8 osób + kierowca) Część II – samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 8t – 10t, wyposażony w urządzenie HDS o udźwigu min 8 t Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 KWK BD/19/18/19 Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 CZOK/35A/18- „Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej. Część I Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Witold I. Część II Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Jan III.” Szczegóły