Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.10.2018 Przygotowanie, pomiar i regulacja układu hamulcowego maszyny wyciągowej szybu „Pułaski przedział klatkowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 Dostawa podzespołów do lamp typu LN-IZA dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 SRK/KWK_BD/111800031 – Aneks do dokumentacji technicznej głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza) wraz z kosztorysami inwestorskimi” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–33/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie deratyzacji oraz dezynsekcji pomieszczeń na terenie SRK S.A. Bytom oddział w Suszcu – KWK „Krupiński” w roku 2019” Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 KWK/09/18 Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej „Michał” przy ul. Kościuszki. Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 KWK K/21/18 – „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych” Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 KWK J-M/20/18 – „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I i lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 KWKM – Zakup 1000 litrów oleju TU-68 wraz z dostawą Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Dostawa zestawów serwisowych do lamp nahełmnych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Dostawa tkanin podsadzkowych oraz wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły