Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2018 PRZZ/0428 Zakup prostych narzędzi ręcznych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos” Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 SRK/NZ/KWK–2265–11A/18 – „Utrzymanie i konserwacja urządzeń służących do wprowadzania wód drenażowych do potoku Czerwony Strumień w Boguszowie Gorcach” Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 SRK/NZ/KWK M–2265–48/18 Rozbiórka pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 KWK B/08/18/19 Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych…… Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Sprawdzanie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 SRK/NZ/CZOK–2265–51A/18Projekt modernizacji zasilania urządzeń głównego odwadniania, zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych przy szybie „Kolejowy I” dla SRK S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Dostawa zestawów narzędziowych, sprzętu specjalistycznego ogrodniczego, drogowego oraz narzędzi ręcznych dla konserwatorów SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych typu RWS 01L i RWS 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Dostawa elementów do zapór przeciwwybuchowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Dostawa gaśnic proszkowych i pianowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły