Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.10.2018 KWK B/08/18/19 Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych…… Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Sprawdzanie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 SRK/NZ/CZOK–2265–51A/18Projekt modernizacji zasilania urządzeń głównego odwadniania, zlokalizowanych w wyrobiskach podziemnych przy szybie „Kolejowy I” dla SRK S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Dostawa zestawów narzędziowych, sprzętu specjalistycznego ogrodniczego, drogowego oraz narzędzi ręcznych dla konserwatorów SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych typu RWS 01L i RWS 01P dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Dostawa elementów do zapór przeciwwybuchowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Dostawa gaśnic proszkowych i pianowych dla SRK SA Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 SRK/NZ/KWK K -2265-30/18/19 – Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 Szczegóły