Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.10.2018 Zakup nagrzewnic i grzejników elektrycznych przenośnych. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 SRK/NZ/KWK J-M–2265-19/18/19 Kompleksowy przegląd dwóch dmuchaw typu DR-500T stacji odmetanowania SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 SRK/NZ/KWK K -2265-30/18/19 – Świadczenie usług polegające na zimowym utrzymaniu kopalnianych dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 Dostawa drewna oraz wyrobów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 Dostawa pyłu kamiennego – przeciwwybuchowego (20 ton) dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 SRK/NZ/KWK J-M–2265–23/18 Dostawa szaf metalowych biurowych na akta dla SRK.S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 SRK/NZ/KWK S–2265–22/18 Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach OG ”Ruda Śląska –Radoszowy”, „Ligota” i „Ruda Śląska-Panewniki II” dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk Szczegóły
Akty prawne 28.09.2018 CZOK/38/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektrotechnicznych… Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 KWK P/10/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział w rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” z siedzibą w rudzie Śląskiej w latach 2019-20120: Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część III: Specjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych.” Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-35/18 Czyszczenie rurociągu spływowego szybu II wdechowego – 200m rurociągu o Dn 150 (od poziomu zrębu do poziomu 220 m) dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Szczegóły