Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.09.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265- 33/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 KWK B/12/18/19 Remont wirnika….. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 KWK C/17A/18/19 „Budowa rurociągu głównego odwadniania ……. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 SRK/NZ/KWK WII-2265-23/18Opracowanie projektu technicznego likwidacji 19 obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2018 SRK/NZ/KWK W II-2265-22/18-„Opracowanie projektów technicznych likwidacji 5-ciu obiektów budowlanych usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek II” w Katowicach wraz z kosztorysami inwestorskimi” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-34/18Wykonanie awaryjnego remontu 3 sztuk silników elektrycznych o mocy 160 kW; 1000 V do napędu pomp odwadniających typu OW-100 dla SRK oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 Zakup programu antywirusowego ESET Endpoint Security dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 SRK/NZ/KWK W II–2265–14A/18 Dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności- termohigrometr (2 szt.) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 26.09.2018 Dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego w pojemnikach DPPL – 2 000 l. (podchloryn sodu 2 000 litrów, paletopojemnik DPPL – 2 szt.) Szczegóły