Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.08.2019 ZP-CZOK-0012/19 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń zasilanych na wysokim, średnim i niskim napięciu w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.” Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 R-C-0031/19„Dostawa części eksploatacyjnych do urządzeń służących do podawania środków mineralnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 KWKBD/742/2019 „Zródła światła” zakup komponentów do oświetlenia Oddział SRK S.A. KWK Boże Dary. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 RO-M-0021/19 Legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych oraz podzespołów do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 05.08.2019 ZP-BZ-0006/19-1 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Szczegóły
Akty prawne 05.08.2019 RO-WII-0032/19 Zakup wraz z dostawą 3 sztuk łączników magnetycznych typu KFM 02304 dla SRK S.A. Odział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 05.08.2019 RO-WII-0031/19 Zakup wraz z dostawą 9 sztuk magnesów sterujących łącznikami magnetycznymi typu KFM 02304 dla SRK S.A. Odział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 05.08.2019 R-C-0027/19 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 05.08.2019 RO-WII-0030/19 Świadczenie usług serwisowych w zakresie naprawy elementów systemu rejestracji czasu pracy RCP-2000 dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 05.08.2019 RO-WII-0029/19 Serwis urządzeń systemu WSZ-11 gwarantowanego zasilania 230 VAC systemów telekomunikacyjnych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II. Szczegóły