Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2017 KWK K/15/17/18 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim… Szczegóły