Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2017 KWK C/12/17 – „Likwidacja 4 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 SRK/TZ/KWK K-J-2265-04/17- „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji 22 obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Kazimierz-Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu.” (Część I, Część II) Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 KWK K/02/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 KWK J-M/04/17/18 Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 KWK J-M/08/17/18 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych .,…… Szczegóły
Akty prawne 20.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-16/17 „Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania” Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 BZ/ZC/02/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 SRK/TZ/KWK K-J-2265-02/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Szczegóły
Akty prawne 18.04.2017 KWK B/04/17 – Likwidacja pięciu obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 KWK BD/09/17 „Dostawa i montaż zestawów pompowych w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” Szczegóły