Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.08.2018 KWK K 10/18 Wykonanie kosztorysu oraz projektów likwidacji… Szczegóły
Akty prawne 24.08.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-21A/18-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 24.08.2018 KWK K/18/18 Rozbiórka 7 obiektów budowlanych….. Szczegóły
Akty prawne 24.08.2018 KWK/07/18/19 – „Rekultywacja hałdy przy ul. T. Boya-Żeleńskim 95 w Katowicach” Szczegóły
Akty prawne 24.08.2018 KWK J-M/18/18 „Likwidacja 9 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”: Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 CZOK/23A/18: Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych. Cz. I – IV Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 KWK M/10/18 – „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+441-58+051 dla SRK S.A. Oddziału KWK Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 SRK/NZ/KWK W II–2265–14/18 Dostawa przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru składu atmosfery w wyrobiskach górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II w podziale na części: Cześć I – dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu – metan (5 szt.), Część II – dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności – termohigrometr (2 szt.), Część III – dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu – tlen (5 szt.), Cześć IV – dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu – dwutlenek węgla (5 szt.), Część V – dostawa przenośnych przyrządów do pomiaru stężenia gazu typu – tlenek węgla (5 szt.). Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 SRK/NZ/KWK C–2265–32A/18 Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265–26/18 Zakup farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział KWK Boże-Dary Szczegóły