Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2019 „Dostawa pieczątek oraz ich podzespołów na lata 2019 i 2020” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 ZP-C-0006/19-1 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2020 roku” w tym: Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 RO-JM-0042/19 – Zakup zużywających się w czasie eksploatacji części pompy do przygotowania spoiw mineralno-cementowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu – Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 RO-CZOK-0037/19 Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania zabudowanych na pompowni stacjonarnej,,Pstrowski” przy szybie ,,Mikołaj” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Dostawa dętek gumowych z wężykiem dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. RO-MW-0025/19 Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 RO-WII-0028/19 Dostawa materiałów złącznych do wykonania nowego rurociągu tłocznego na upadowej technologicznej 2-037. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Zakup materiałów biurowych, archiwizacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 R-C-0024/19 „Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 RO-KCL-0024/19 Izolacja akustyczna pomiędzy sekretariatem a gabinetem dyrektora w budynku biurowym SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Perla 10″ Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 RO-CZOK-0035/19 – Dostawa szelek bezpieczeństwa dla Oddziału CZOK Szczegóły