Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK-2265-04/17 – „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 CZOK/27/17 „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 – Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych …” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-06/17 – „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego” Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-28/17Dostawa jednostek transportowych kołowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-11A/17 – Dostawa części do HPR Szczegóły