Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.04.2018 SRK/NZ/KWK B – 2265-04/18-Wymiana rurociągu p.poż. Ø 159 od poz.360 do poz.512m w szybie Andrzej III dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania … Szczegóły
Akty prawne 14.04.2018 KWK C/06/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 AZM/03A/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–15/18 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK W -2265-02/18 – „ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników …” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1A/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 CZOK/01A/18 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły