Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.11.2015 KWK M/53/15/16 – „Wykonanie dukli przy pomocy MW miedzy przekopem B54 a przekopem B40 o łącznej długości 6 m w obudowie 3,2 ZOKP-V32 w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 KWK M/52/15/16 – Kompleksowa obsługa łaźni górniczych Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-08/15 – Zabudowa konsol i uchwytów kablowych oraz likwidacja … Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 KWK M/37/15/16 Wykonanie analiz powietrza kopalnianego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK K-J-2265- 06/15- „Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych w systemie zasilania prądu stałego w Głównych Stacjach Zasilających 6kV na terenie kopalni KWK Kazimierz- Juliusz wraz z dostosowaniem układu zasilania prądu stałego rozdzielni 6kV do wymogów obowiązujących przepisów w Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Kazimierz i Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Juliusz”. Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-10/15- Wykonanie dokumentacji technicznych zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej i ogólnozakładowym systemie dyspozytorskim SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK M- 2265-86/15- „Dostawa krążników odciskowych do przenośników taśmowych” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 CZOK/68/15/16 – Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-09/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK KJ-2265-07/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób i materiałów Szczegóły