Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-25/18- Wykonanie optymalizacji sieci sejsmologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jej geometrii do planu robót górniczych Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-02/18-Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6kV „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 KWK J-M/09/18 Wzmocnienie obudowy… Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-13/18Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2018 SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w roku 2018. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe… Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/KWK K – 2265-14/18 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych…” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-04A/18- Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły