Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.12.2017 KWK K/17/17/18- „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 SRK/NZ/KWK K-2265-13/17/18 Usł. zimowego utrzymania kopalnianych terenów Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 SRK/NZ/BZ-2265-55/17Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 KWK J-M/21/17/18- „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 SRK/NZ/BZ– 2265 –56/17 Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 AZM/08/17/18 – Część I: „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków” Część II: „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie porządku i czystości wokół budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. położonych na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 SRK/NZ/KWK C-2265-69/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów … Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 SRK/NZ/BZ– 2265 –53/17 „Dostawa serwera z oprogramowaniem” Szczegóły