Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.08.2019 RO-CZOK-0037/19 Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania zabudowanych na pompowni stacjonarnej,,Pstrowski” przy szybie ,,Mikołaj” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Dostawa dętek gumowych z wężykiem dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. RO-MW-0025/19 Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 RO-WII-0028/19 Dostawa materiałów złącznych do wykonania nowego rurociągu tłocznego na upadowej technologicznej 2-037. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Zakup materiałów biurowych, archiwizacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 R-C-0024/19 „Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 RO-KCL-0024/19 Izolacja akustyczna pomiędzy sekretariatem a gabinetem dyrektora w budynku biurowym SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Perla 10″ Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 RO-CZOK-0035/19 – Dostawa szelek bezpieczeństwa dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 RO-CZOK-0034/19 – Dostawa zacisków linowych dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy pod ziemią i na powierzchni wraz z wykonaniem sprawozdań i kart pomiarów czynników fizycznych oraz kompletów materiałów zapisanych w wersji elektronicznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 ZP-B-0005/19 – Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „KWK Brzeszcze-Wschód”. Szczegóły