Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.07.2016 KWK M/45/16/17 Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 CZOK/40A/16 – „DostawA urządzeń elektromechanicznych i sprzętu i dielektrycznego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopal Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 BZ/03B/15/16 – Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki na 2016r. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK BD/20/16 – „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK MY/05/16 – Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni w KWK ”Mysłowice” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK M/38/16/17 Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK M /46/16 – Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 CZOK/46/16/17 – Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017r. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 CZOK/21A/16/17 – Dostawa odzieży… 5 części Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-18/16 Kontrolne pomiary rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu IV przedział „a” i „b” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły