Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-06/17 Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 KWK MY/05/17 Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 KWK MY/02/17 Wykonanie prac związanych z rozbiórką….. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 CZOK/22/17 Dostosowanie tamy wodnej do nowych warunków hydrogeologicznych Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 KWK J-M/09/17/18 – „Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 CZOK/10/17/18 Dostawa pomp Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 KWK BD/11/17 – Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Oddziału Spółki w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 KWK C 14/ 17- „Opracowanie instalacji rurociągowej do zatłaczania zaczynów popiołowo-wodnych do wyrobisk KWK Centrum z wykorzystaniem urządzenia podsadzkowego przy szybie Staszic, projekt sieci rurociągów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej likwidacji wyrobisk górniczych i ograniczenia zagrożenia wentylacyjnego i górniczego dla SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 CZOK/23/17 „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” … Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 KWK M 09/17 Wykonywanie badań,odbiorów.pomiarów…………. Szczegóły